DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN CÚNG DƯỜNG PHỤC VỤ VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUAN THẾ ÂM

0
412

DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 16/08/2018

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

STT DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN
1 Tập đoàn Hoa Sen giúp thiết kế bái tượng.    
2 Gia đình Bà Trần Thị Dư Brisbane, Úc    2.574.367.712đ
3 Bác sĩ Hồ Tuấn 10,000 AUD Brisbane, Úc       170.000.000đ
4 Bà Lê Thị Thúy Hằng Thôn Thái Lai            5.000.000đ
5 Nhóm Phật tử Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh            2.500.000đ
6 Phật tử dấu tên Thôn Hòa Trung 2            2.000.000đ
7 Bà Phạm Thị Kết Thôn Đệ Đức 3            1.000.000đ
8 Bà Nguyễn Thị Loan (PD: Quảng Phụng) Thôn Thuận Thượng 1            1.000.000đ
9 Phật tử : Giác ngộ + Ngọc Trực Thôn Lại Khánh Đông            1.000.000đ
10 Nguyên Sứ + Nguyên Qủa Thôn Diễn Khánh            1.000.000đ
11 Bà Thiều Thị Lý (PD: Quảng Hạnh) Thôn Hòa Trung 2            1.000.000đ
12 Bà Nguyễn Thị Yến (PD: Quảng Ngọc) Thôn Thuận Thượng 2            1.000.000đ
13 Bà Nguyễn Thị Minh (PD: Nhuận Quang) Thôn Thái Lai            1.000.000đ
14 Bà Trần Thị Tới (PD: Quảng Tấn) Thôn Hòa Trung 2            1.000.000đ
15 Bà Ngô Thị Nhi (PD: Nhuận Tước) Thôn Hòa Trung 2            1.000.000đ
16 Ông Trần Văn Dũng Nhuận Xã Hoài Hương            1.000.000đ
17 Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (PD: Quảng Thanh) Thôn Vĩnh Phụng 1            1.000.000đ
18 Bà Đỗ Thị Ngọc Mỹ (PD:Quảng Thiện) Thôn Vĩnh Phụng 1               500.000đ
19 Bà Trịnh Thị Mai (PD: Quảng Hoa) Thôn Hòa Trung 1               500.000đ
20 Bà Trần Thị Kỷ (PD: Quảng Qúy) Thôn Hòa Trung 1               500.000đ
21 Bà Nguyễn Thị Hỷ (PD: Quảng Hoan) Thôn Hòa Trung 2               200.000đ
\r\n

TỔNG CỘNG

\r\n

\r\n

2.766.567.712đ

\r\n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here