Khảo hạch – Yết Ma thọ giới

0
350

Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật dạy rằng: “Người nào sống không giới luật, tuy ở gần Ta mà cũng như cách xa Ta muôn dặm, người nào sống có giới luật, tuy ở xa Ta muôn dặm mà cũng như bên cạnh Ta”.\r\n

\r\nGiới luật là con đường rèn luyện người xuất gia. Thực hành giới luật là thanh tịnh hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi và đạt đến giải thoát. Giới luật không phải là những giáo điều. Giới luật giúp chúng ta biết những suy nghĩ, lời nói, hành động nào giúp ta an lạc và những tư tưởng, lời nói, hành động nào đưa đến khổ đau. Hiểu được tầm quan trọng ấy, nên mỗi hành giả bước đầu học Phật đều phải thọ trì và nương vào giới luật mới thành tựu đạo quả.\r\n\r\nTrước khi tấn nhập Đại Giới đàn Trí Tịnh do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức  từ ngày 7 đến 12-5-2018 (22 – 27-3-Mậu Tuất, chùa Hoằng Pháp đã khảo hạch đối với những giới tử trong bổn tự đăng ký thọ giới, nhằm mục đích chọn ra những người ưu tú, có đạo đức, đủ khả năng tiếp nhận giáo lý và gánh vác trách nhiệm hoằng truyền chánh pháp.\r\n\r\nChư Tăng đã kiểm tra các giới tử phải thuộc lòng bốn bộ luật Trường Hàng; đạo đức tốt; thực hành đúng oai nghi; nắm rõ nghi thức tụng niệm, các pháp tác bạch; sử dụng thành thạo các Pháp khí… Giới tử nào hội đủ những tiêu chuẩn trên sẽ được chư Tăng hoan hỷ cho đi thọ giới, còn giới tử nào chưa đủ điều kiện phải tiếp tục tu tập, cố gắng hoàn thiện hơn và đăng ký giới đàn sau.\r\n\r\nThiết nghĩ đây là một việc làm rất thiết thực, giúp cho những hành giả tu học có thêm những kiến thức cơ bản, dễ dàng trong việc hoằng pháp mai sau được thuận lợi, xứng đáng bậc trưởng tử Như Lai, luôn mang trong mình một hoài bão độ sinh.\r\n

“Tâm thanh mang tấm y vàng\r\nGiới nghi nghiêm khắc đáng hàng Sa Môn”.

\r\nSau đây là hình ảnh ghi nhận:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

N.A – Theo Chuahoangphap

\r\nSau đây là hình ảnh ghi nhận:\r\n\r\n 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here