Bài viết mới

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN CÚNG DƯỜNG PHỤC VỤ VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI...

DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 16/08/2018rnrnrnrnSTTrnDANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂNrnĐỊA CHỈrnSỐ TIỀNrnrnrn1rnTập đoàn Hoa Sen giúp thiết kế bái tượng.rnrn   rnrnrn2rnGia đình Bà...

TỔNG KẾT TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN RƯỚC TƯỢNG PHẬT QUAN THẾ ÂM BỒ...

TỔNG KẾT THU CHI TỪ THIỆN rnCập nhật đến ngày 16 tháng 08 năm 2018rnrnrnI.THU (Nguồn thu từ kiều bào Phật tử trong và ngoài...

Chậm lại để đi được xa hơn…

Dù ở bất cứ nơi nào, từ ngày này qua ngày khác, quả đất đều đang chuyển động với cùng một tốc độ. Nhưng...

Thông báo

Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát trước lúc thỉnh về chùa

Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đã được tạc bằng đá tự nhiên tại núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chờ ngày thỉnh về chùa.rnrnrnrnrnrnrnrnrnH. N....

Cập nhật tiến độ đổ bê tông Taluy kè chắn chống sạt lở

Đến nay 04/2018, việc đổ bê tông Taluy kè chắn chống sạt lở đã bắt đầu thi công.rnrnẢnh chụp ngày 01/04/2018 tại chùa Dương HòarnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnH.N.A 

Chung tay xây dựng Chùa Dương Hòa

THƯ NGỎrnNAM MÔ BỔ SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬTrnKính bạch chư tôn thiền đức Tăng Nirn Kính thưa quý Phật tử, quý mạnh...